ADBLUE

 

Dne 1. října roku 2005 vstoupila v platnost nová emisní norma EURO 4, která výrobcům nákladních vozidel ukládá za povinnost vyrábět od 1. října 2006 pouze vozy splňující tuto normu.

 

Většina vozů, splňujících emisní limity podle EURO 4 a vyšší, používá technologii selektivní katalytické redukce - - -(SRC). Tato technologie spočívá ve vybavení vozidla dalším katalyzátorem. Před průchodem zplodin tímto katalyzátorem se do výfukových plynů vstřikuje 32,5 % roztok močoviny v demineralizované vodě, známý pod obchodním názvem AdBlue, čímž dochází ke snížení škodlivých emisí NOX.

 

Společnost G7, a.s. se stala součástí celoevropské distribuční sítě společnosti Greenchem, která je výrobcem produktu AdBlue, a to pro region Prahy, středních a severních Čech. Díky této exklusivní smlouvě je schopna klientům nabídnout a zajistit cenově zajímavé dodávky AdBlue ve všech dostupných formách balení – v kanystrech, sudech, výměnných kontejnerech (IBC) a velkoobjemových nádržích s výdejní technologií.

 

- - -

AdBlue v kanystrovém a sudovém balení je dodáváno po dohodě se zákazníkem buď včetně dopravy zajištěné G7, a.s nebo bez dopravy, pokud si ji přeje zákazník zajistit vlastními silami. Dodávky AdBlue v systému GreenStar 1 (plastové kontejnery o obsahu 1000 litrů) jsou dopravně řešeny obdobným způsobem jako předchozí typ balení. AdBlue doplňované do systémů GreenStar 3 a SMART je řešeno přečerpáním z cisternového návěsu.

Pokud budete mít zájem, mohou Vám obchodní zástupci společnosti G7, a.s. nabídnout spolu s produkty AdBlue i dodávky klasických motorových paliv, topných olejů, v případě vyšší spotřeby i navrhnout formu samostatného zásobovacího místa pro vaši firmu.           


Naši partneři