Ultra 95

Všeobecná charakteristika

Bezolovnatý automobilový benzín Ultra 95 je prémiové palivo s unikátními vlastnostmi, které mají pozitivní vliv jak na motor automobilů, tak i na životní prostředí. Ultra 95 obsahuje novou multifunkční přísadu, vyvinutou speciálně pro zesílení detergence, antikorozní ochrany a stability současně vyráběných benzinů s obsahem až 5 % etanolu.

Pozn. Bezpečnostní list najdete ve složce Ke stažení.

 

Základní kvalitativní parametry

ČSN EN 228

Použití
Ultra 95 je aditivovaný bezolovnatý automobilový benzín a používá se pro zážehové motory silničních motorových vozidel. Jeho hlavními přednostmi jsou snižování spotřeby paliva, snižování emisí, vyšší výkon a ochrana citlivých částí motoru a palivového systému proti korozi. Uživatel benzínu Ultra 95 ocení především snížení spotřeby paliva, antikorozní ochranu, obnovení dřívějšího výkonu u starších motorů a udržení té nejlepší kondice u motorů nových. V neposlední řadě Ultra 95 zajišťuje zlepšené odstraňování karbonových úsad a prevenci jejich vzniku.

Balení, skladování, doprava
Ultra 95 se dodává v silničních nádržkových vozech. Při skladování, dopravě a manipulaci musí být dodržována příslušná zákonná ustanovení.

Dopravní značení
RID/ADR: 3/3b
UN: 1203
Kemler: 33

Základní bezpečnostní údaje
Automobilové benzíny jsou hořlavou kapalinou I. třídy nebezpečnosti s bodem vzplanutí pod 0°C.

 

- - -

Xn
R 40
S 2-36/37-61


Naši partneři