Bionafta SMN 30 (směsná motorová nafta)

Všeobecná charakteristika

Bionafta je plnohodnotné alternativní palivo pro dieselové motory s příznivým vlivem na pohonné jednotky vozidel, nižší cenou a zároveň pozitivním vlivem za životní prostředí. Vyrábí se mísením standardní motorové nafty a MEŘO (metylester mastných kyselin) s min. obsahem 30% MEŘO. Jednou z hlavních výhod používání Bionafty je úspora nákladů provozovatelům vozidel. Bionafta je také mísitelná se standardní motorovou naftou, a proto není nutné dbát zvýšené pozornosti, pokud byla v nádrži standardní motorová nafta.

Pozn. Bezpečnostní list najdete ve složce Ke stažení.

 

 

 

Základní kvalitativní parametry

ČSN 656508

Použití
Bionafta je vhodná pro všechny vznětové motory, jako alternativa k motorové naftě, u kterých je použití schváleno výrobcem.

Balení, skladování, doprava
Bionafta se dodává v silničních nádržkových vozech. Při skladování, dopravě a manipulaci musí být dodržována příslušná zákonná ustanovení.

Základní bezpečnostní údaje
Motorové nafty jsou čirou nažloutlou až žlutou hořlavou kapalinou III. třídy nebezpečnosti s bodem vzplanutí nad 55°C.

 

- - -

Xn
R 40
S 2-36/37-61

 


Naši partneři