Služby

Doprava

Komplexní dopravní služby

Jen moderní cisterny splňující všechny platné evropské normy pro silniční přepravu nebezpečných látek dle ADR

Různé velikosti i vybavení cisteren umožňující kvalitní uspokojení potřeb toho nejširšího spektra zákazníků

Ostatní služby

  • Technické poradenství v oblastech olejů, maziv a aditivace motorových paliv
  • Ekologická likvidace olejů
  • Obchodování na základě cenové formule a průměrných cen
  • Obchodování na bázi indexů UIC
  • Obchodování na základě základních cen Čepro
  • Cenové poradenství, cenové zpravodajství