Extralehký topný olej (ETO)

  • Složitá směs uhlovodíků získávaných z primárních i sekundárních procesů zpracování ropy vroucí v rozmezí cca 180 až 370 °C.
  • ETO může obsahovat vhodná aditiva, jako jsou přísady na úpravu nízkoteplotních vlastností (depresanty), vodivostní přísady, mazivostní přísady, inhibitory koroze, detergenty aj. v koncentracích řádově do 0,1 % (m/m). TOEL obsahuje značkovač a barvivo v souladu s platnou legislativou.
  • Produkt je klasifikován jako nebezpečný ve smyslu nařízení (ES) č. 1272/2008 CLP.

Bezpečnostní listy

PDF soubor ke stažení