Pohonné hmoty

Automobilové benzíny

  • Směsi uhlovodíků vroucí v rozmezí 30 až 215 °C získané z ropy destilací a dalšími zušlechťujícími technologickými postupy.
  • Bezolovnaté palivo, které může obsahovat přísady zvyšující užitné vlastnosti jako např. kyslíkaté složky, detergentní, antidetonační, antioxidační aj. přísad.
  • Základní kvalitativní parametry dle ČSN EN 228+A1.
  • Benzíny dodávané společností G7, a.s. vždy splňují zákonné požadavky na kvalitu a jsou bez výjimky prokazatelného původu.

Bezpečnostní listy

PDF soubor ke stažení

Motorové nafty

  • Směsi kapalných uhlovodíků získávané z ropy destilací a hydrogenační rafinací vroucí v rozmezí 150 až 370°C.
  • Motorové nafty mohou obsahovat aditiva na zlepšení užitných vlastností, jako jsou depresanty, detergenty, mazivostní přísady a inhibitory koroze.
  • Základní kvalitativní parametry dle ČSN EN 590 +A1.
  • Nafty dodávané společností G7, a.s. vždy splňují zákonné požadavky na kvalitu a jsou bez výjimky prokazatelného původu.

Bezpečnostní listy

PDF soubor ke stažení